Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, quân Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: Điện thoại: (028) 372 44 404 http://itpoffice.vn/
DKDV

FIND_ROUTER

YOUR_ADDRESS

ITP – OFFICE, Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 44 404.

Email : hotrokhachhang@vnu-itp.edu.vn

Văn phòng ảo Thủ Đức, Văn phòng Quận 9,  TPHCM, văn phòng chia sẻ TPHCM