[GALLERY]{"images":[{"img":"images/hinhanh/PhongHop/10_edited.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3462.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3456.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3459.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3461.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3463.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3475.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/20150306_102438.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_3594.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_4143.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_4281.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_4319.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/20151009_101003.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_4144.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/CAM00131.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/DSCF5731.JPG.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/DSCF6500.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_4492.JPG","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/IMG_5731.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/DSCN0187_edited.jpg","title":"","desc":""},{"img":"images/hinhanh/PhongHop/DSCN0203_edited.jpg","title":"","desc":""},/[GALLERY]

 

Các bài cùng chuyên mục

ITP – OFFICE, Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 44 404.

Email : hotrokhachhang@vnu-itp.edu.vn

Văn phòng ảo Thủ Đức, Văn phòng Quận 9,  TPHCM, văn phòng chia sẻ TPHCM